bg

Làm web giá sốc MEDIA

presents

LAYERSLIDER

SLIDER ĐỘNG

WordPress posts và pages do bạn tự thiết kế

HIỆN THEO DÒNG THỜI GIAN

tối ưu thời gian tìm kiếm

HIỆU ỨNG MỚI

slide, mờ dần, quy mô, nghiêng và xoay lớp ngay cả trong 3D

CHỈNH SỬA GIAO DIỆN

làm việc với các plugin là dễ dàng hơn

bg4

&

RESPONSIVE

sẵn sàng cho mobile

Phiên Bản

5

CẬP NHẬT HIỆU NĂNG
TÍNH NĂNG

HIỆU NĂNG CẬP NHẬT
TÍNH NĂNG

gấp 8 lần
hiệu suất

rất nhiều
tính năng mới

slide-b-bg

làm việc với các plugin là dễ dàng hơn

PARALLAX LAYERS

Di chuyển chuột
qua các slide!

HIỆU ỨNG PARALLAX ĐẶC BIỆT

di chuyển bởi chuột

bg51

nhúng videos?

video

video

video + audio

HỖ TRỢ ĐA PHƯƠNG TIỆN

VỚI TÙY CHỌN AUTOPLAY

bg6b

&

TẤT CẢ NHỮNG TÍNH NĂNG

nhiều hơn!

...tạo nên

THE BEST SLIDER

nói không với sự thỏa hiệp!

Mời kiểm tra các Slider Demo khác!

Danh Sách Giao Diện